ANALYSIS OF APPEAL PROCEDURE FOR CO-FINANCING OF TOURISM PROJECTS UNDER REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR PODLASKIE PROVINCE 2007-2013

Sławomir J. Snarski, Marek Martyniuk

Abstract


Subject and purpose of work: Research targeted at verification of the effectiveness of the appeal procedure for co-financing of tourism projects under the ROPPV 2007-2013 has been presented in the article.
Materials and methods: The article is based on the analysis of the secondary data collected by the Podlaskie Province Marshal’s Office in Bialystok and the literature covering the research area. The analysis of detailed information was performed using inductive inference.
Results: None of the applicants under Priority Axis III. Tourism and culture development ROPPV 2007-2013 decided to exercise their right regarding the use of the judicial stage of the appeal procedure.
Conclusions: It is impossible to clearly determine the degree of effectiveness of the appeal procedure concerning the process of application for the co-financing of tourism projects under the ROPPV 2007-2013 because the mechanism of verification of the correctness of projects’ assessment was not applied in its full extent.


Keywords


regional operational programme; appeal procedure; tourism

Full Text:

PDF (Polish)

References


Dziurbejko T., Mnich K., Mossakowski M., Perkowski M. (2010), Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Kmieciak Z. (2015), Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych). Państwo i Prawo, nr 5, s. 3-18.

Łacny J. (2015), Ochrona praw podstawowych w wydatkowaniu funduszy Unii Europejskiej. Państwo i Prawo, nr 12, s. 25-45.

Suwaj R., Perkowski M. (2010), Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.

Perkowski M. (2009), Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu. Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.

Perkowski M. (2010), Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Szubiakowski M. (2009), Postępowanie w sprawie rozdziału środków w ramach polityki rozwoju oraz sądowa kontrola w tych sprawach. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4, s. 31-39.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r., www.rpowp.wrotapodlasia.pl (data dostępu: 18.05.2016).

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Załącznik do Uchwały Nr XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r., www.strategia.wrotapodlasia.pl (data dostępu: 18.05.2016).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.