AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES IN EASTERN MAZOVIA IN THE ACTIVITY OF THE MAZOVIAN AGRICULTURAL ADVISORY CENTRE

Marek Niewęgłowski, Joanna Pielech

Abstract


Subject and purpose of work: The study presents the effects of agricultural advisory services in the eastern part of Mazovia. The effect of advisory work was the number of services provided by advisers over a three-year-long period of their work. The state institution providing advisory services for farmers in this area is the Warsaw-based Mazovian Agricultural Advisory Centre (MAAC) with a Branch Office in Siedlce. The main objective of the conducted research was to assess the performance of agricultural advisers within six counties: Siedlce, Węgrów, Garwolin, Łosice, Sokołów and Mińsk, located in the
eastern part of Mazovian (pol. Mazowieckie) Province.
Materials and methods: The activity of the Siedlce Branch was analysed during the years 2012-2014. Particular attention was paid to the distribution and availability of services to farmers. This study was prepared on the basis of an analysis of available internal documents from MAAC and the literature on this field.
Results: Based on the performed studies, it was found that agricultural advisory services play a very important role in the adaptation of farms to changing environmental conditions.
Conclusions: Nowadays, in the era of globalisation and integration farmers face new challenges, which would be difficult to meet without an efficient agricultural advisory system.


Keywords


agricultural advisory services; Siedlce region; Mazovian Agricultural Advisory Centre; Siedlce Branch

Full Text:

PDF (Polish)

References


Firlej K., Rydz A. (2012), System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007–2013. Roczniki Ekonomiczne, nr 5, s. 199-222.

Grzelak A. (2009), Efektywność powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w świetle doświadczeń Polski po roku 1990. Roczniki Ekonomiczne, nr 2, s. 57-74.

Kania J. (2006a), Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, s. 63-74.

Kania J. (2006b), Znaczenie doradztwa w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, W: Miejsce doradztwa we wspieraniu rozwoju rolnictwa i wsi na Kujawach i Pomorzu. Materiały konferencyjne. Minikowo, s. 22-35.

Kania J. (2007), Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Rozprawy, z. 318, s. 201.

Kujawiński W. (2003), Nowy zawód – doradca rolniczy. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1/2, s. 15-27.

Matuszak E. (2002), Doradztwo rolnicze w kontekście integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3/4, s. 17-23.

Nowogródzka T. (2009), Wpływ rozwoju regionalnego na zmiany organizacji doradztwa rolniczego w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr. 83, s. 111-120.

Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Załącznik do uchwały Nr 109/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku.

Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2012 r. MODR Oddział Siedlce, Siedlce, styczeń 2013r. (materiał powielany).

Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2013 r. MODR Oddział Siedlce, Siedlce, styczeń 2014r. (materiał powielany).

Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2014 r. MODR Oddział Siedlce, Siedlce, styczeń 2015r. (materiał powielany).

Staniszewski J. (2014), Doradztwo rolnicze, jako element instytucjonalnego otoczenia polskiej wsi. Roczniki Ekonomiczne, nr 7, s. 266-276.

Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dn. 22 października 2004 r. (Dz.U. z 2013 poz. 474 z późn. zm.).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.