THE STRUCTURE OF RETAIL TRADE AND INTERACTIONS AMONG RETAIL NETWORK ESTABLISHMENTS (ON THE EXAMPLE OF BIAŁA PODLASKA)

Mieczysław Adamowicz, Paweł Siedlanowski

Abstract


Subject and purpose of work: The subject of this work is to present contemporary trends and changes in retail trade as well as functions performed by this sector, with particular focus on large-format retail facilities. The aim of this article is to assess the state and development factors of large-format retailers in Biała Podlaska.
Materials and methods: The article was created with the application of the descriptive method and based on the literature dealing with this issue and personal research. The research material was composed of the authors’ observations and a questionnaire survey conducted on the group of 100 inhabitants of Biała Podlaska.
Results: The areas of retail services supplied by the retail network, distribution and mutual interaction between the main retail facilities and the development prospects of the retail network in the city were presented.
Conclusions: The research confirms general changes in trade manifested by the expansion of super and hypermarkets, as well as discount stores, also in smaller cities, where chains adjust retail space to local conditions.

 

Adamowicz M., Siedlanowski P. (2017), The structure of retail trade and interactions among retail network establishments (on the example of Biała Podlaska)/ Struktura handlu detalicznego i wzajemne oddziaływania obiektów sieci handlowej (na przykładzie miasta Biała Podlaska). Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 74-95. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0017


Keywords


retail trade; retail networks; large-format retail; retail trade in Biała Podlaska

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamowicz M. (2015), Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych

w Polsce. Handel Wewnętrzny, nr 5, s. 7-11.

Adamowicz M., Zaręba M. (2015), New forms of retail trade in large and small towns in Poland/ Nowe formy handlu detalicznego

w dużych i małych miastach Polski. Economic and Regional Studies, vol. 8, no. 4, s. 5-27.

Adamowicz M., Zaręba M. (2015), Rozwój nowoczesnych powierzchni handlu detalicznego w dużych miastach Polski, Marketing

i Rynek, nr 11, s. 27-39.

Faliński A. (2014), Rola handlu w polskiej transformacji gospodarczej, W: Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Polska

Organizacja Handlu i Dystrybucji, Warszawa, s. 4-7.

GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania (z dnia 12.11.2016).

Kaczmarek T., Szafrański T. (2007), Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu. Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Kłosiewicz-Górecka U. (2014), Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego, Marketing i Rynek, nr 7, s. 2-4.

Kościcka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2009), Handel detaliczny żywnością w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa,

Kucharska B., Twardzik M. (2007), Koncentracja i integracja w handlu. Aspekt teoretyczny. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa

Górnicza.

Kucharska B. (red.) (2010), Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

w Katowicach, Katowice.

Pilarczyk B. Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

S.A., Warszawa.

Powęska H. (2014), Udział nierejestrowanych zakupów artykułów nieżywnościowych w obrotach handlowych Polski z Ukrainą,

Białorusią i Rosją. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3, s. 236-241.

Zakrzewski Z. (red.) (1989), Ekonomika handlu wewnętrznego. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sławińska M. (1989), Ekonomika handlu wewnętrznego. PWE.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r., s.

-89.

Szczepankiewicz W. (2011), Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Sulivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa,

Szulce H., Chwałek J., Ciechomski W. (2008), Ekonomika handlu część 1. WSIP, Warszawa.

Wrzesińska J. (2008), Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce. K atedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

SGGW, Warszawa.

Wygnański T. (2006), Polacy lubią małe sklepy, Media & Marketing Polska.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.