PERSPECTIVES OF GEOTOURISM DEVELOPMENT IN THE GORCE I QUARRY

Łukasz Zbucki, Maciej Jędrusik

Abstract


Subject and purpose of work: The purpose of the study is to present the perspectives of geotourism development in the porphyry quarry Gorce I, which is situated in the Wałbrzyskie mountains. Currently the exploitation of this quarry is suspended.
Materials and methods: This work was written after studying the literature on this subject and conducting field research, during which terrestrial laser scanning (TLS) was used, among others. The material gathered during field research was used, among other things, to create a 3D model of the Gorce I quarry.
Results: The research and analyses conducted in the porphyry quarry Gorce I allowed for designating a geotourist trail where information boards were placed.
Conclusions: The research conducted in the Gorce I quarry confirms the possibility of utilizing this excavation pit for geotourism purposes.

 

Zbucki Ł., Jędrusik M. (2017), Perspectives of geotourism development in the Gorce I quarry/ Perspektywy rozwoju geoturystyki w kamieniołomie Gorce I. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 96-106. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0018


Keywords


geotourism; quarry; tourist infrastructure

Full Text:

PDF (Polish)

References


Chwastek J., Janusz W. (1992), Kamieniołom - „rana w krajobrazie”, czy zabytek przyrody nieożywionej? Zesz. Nauk. AGH, Górnictwo,

/2, s. 135-143.

Cwojski S., Kozdrój W. (2007), Sudety. Przewodnik geoturystyczny. PIG, Warszawa.

González-Aguilera D., Fernández-Hernández J., Mancera-Taboada J., Rodríguez-Gonzálvez P., Hernández-López D., Felipe-

García B., Gozalo-Sanz I., Arias-Perez B. (2012), 3D Modelling and accuracy assessment of granite quarry using unmmanned

aerial vehicle. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume I-3, 2012,

XXII ISPRS Congress, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia.

Janočková J., Koščová M., Jablonská J. (2012), Consideration of geological and ecological factors in tourist trail planning: Case

study of the Suchá Belá Gorge (Slovakia). Acta Geoturistica, t. 3, n. 2, s. 1-8.5. Kasztelewicz Z., Ptak M., (2011), Rekultywacja terenów pogórniczych w kopalniach surowców skalnych. Prace Naukowe Instytutu

Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 39, Studia i Materiały nr 132, s. 165-178.

Kondracki J. (1978), Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

Kovanič L., Blišťan P. (2014), Quarry wall stability assessment using TLS method. Advanced Materials Research Vols. 1044-

(2014), s. 603-606.

Lis B. (1996), Uproszczona dokumentacja geologiczna w kat. C1 i C2 złoża porfiru „Gorce” w miejsc. Gorce.

Nita J. (2013), Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich.

UŚ, Katowice.

Oberc J. (1972), Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2, Sudety i obszary przyległe. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. Nr. 228, poz. 1947 z późn. zm (art. 80 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.).

Słomka T., Kicińska-Świderska A. (2004), Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka, 1, (1), s. 5-7.

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=1 (data dostępu: 21.07.2016).

http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul/kamieniolom-w-boguszowie-do-sprzedazy,2413275,art,t,id,tm.html (data dostępu:

07.2016).

http://www.newsweek.pl/nauka/kto-jest-najwyzszy-w-europie-ile-wzrostu-ma-statystyczny-polak,artykuly,360767,1.

html (data dostępu: 21.07.2016).

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/rog/wyszukaj_obszar.jsf?conversationContext=1 (data dostępu: 21.07.2016).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.