REVIEW OF THE BOOK BY AGATA BALIŃSKA TITLED “THE IMPORTANCE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITIES BASED ON THE EXAMPLE OF THE PERIPHERAL AREAS OF THE EASTERN BORDERLAND OF POLAND” SGGW PUBLISHING HOUSE, WARSAW 2016, P. 300

Izabella Sikorska-Wolak

Abstract


REVIEW OF THE BOOK BY AGATA BALIŃSKA TITLED “THE IMPORTANCE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITIES BASED ON THE EXAMPLE OF THE PERIPHERAL AREAS OF THE EASTERN BORDERLAND OF POLAND” SGGW PUBLISHING HOUSE, WARSAW 2016, P. 300

 

Sikorska-Wolak I. (2017), Review of the book by Agata Balińska titled “The importance of tourism in the development of rural communities based on the example of the peripheral areas of the eastern borderland of Poland”/ Recenzja książki Agaty Balińskiej pt. „Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski”. Economic and Regional Studies, vol. 10, No. 3, pp. 108-112. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0029


Full Text:

PDF (Polish)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.